Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van GAVOC’10 vormt samen met de statuten de basis voor de regels die gelden binnen onze vereniging. 

In het Huishoudelijk Reglement zijn regels opgenomen hoe wordt omgegaan met het lidmaatschap, inning van de contributie en competitiegeld en de kledingvoorschriften. Voor iedereen die lid is of lid wil worden van onze vereniging is het van belang hiervan op de hoogte te zijn.

Het geldende Huishoudelijk Reglement is door de  Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 14 juni 2019. 

Via de onderstaande link kan het Huishoudelijk Reglement worden ingezien of gedownload.