Aanmelden / Opzeggen

Aanmelden lidmaatschap

Lid worden van GAVOC’10 is erg eenvoudig. Vul het inschrijfformulier volledig in, verstuur het naar leden@gavoc10.nl en wij doen de rest! 

De voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van GAVOC’10 zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Heb je vragen of wil je meer informatie over het lidmaatschap van GAVOC’10? Neem dan contact op met communicatie@gavoc10.nl / secretariaat@gavoc10.nl (senioren).

 

Wijzigen of opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap of het doorgeven van alle wijzigingen (als je bijvoorbeeld verhuisd bent of een andere rekeningnummer hebt gekregen e.d.) kan door de wijzigingen door te geven via: leden@gavoc10.nl

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet rekening gehouden worden met de voorwaarden die in het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn vastgelegd. Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie. Heb je je wijzigingen doorgegeven maar nog geen reactie hierop gekregen? Neem dan even persoonlijk contact op met de ledenadministratie.

Stel ook je trainer(s), coach(es) en teamgenoten tijdig op de hoogte wanneer je besluit om te gaan stoppen! Dit wordt door iedereen erg gewaardeerd. 

Studentenregeling

Studenten die vanwege hun studie niet in de gelegenheid zijn om trainingen bij te kunnen wonen, kunnen gebruik maken van de studentenregeling. Hiermee kunnen studenten in aanmerking komen voor een korting van 50% op de contributie. De voorwaarden zijn in de studentenregeling opgenomen. 

Het aanvragen van de studentenregeling kan door middel van het invullen van onderstaand formulier. Dit geldt alleen voor personen die in het jaar 2023-2024 student zijn. De studentenregeling is geldig voor maximaal 1 seizoen en gaat in nadat de aanvraag door het bestuur is goedgekeurd. 

Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingediend bij de ledenadministratie: leden@gavoc10.nl.